21-05-2021

Vergunning onherroepelijk

De omgevingsvergunning die de bouw van Vlietkade mogelijk maakt, is inmiddels onherroepelijk. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de geplande start van de werkzaamheden in juni 2021.