30-03-2021

Omgevingsvergunning verleend

Begin maart heeft de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het plan Vlietkade. Daarmee is de vergunning verleend. Als alles volgens planning verloopt, kan de vergunning in mei onherroepelijk zijn. Daarna kan met de uitvoering worden gestart.